Zawory

przyrządy pomiarowe limit

Zawory rozdzielające są odpowiedzialne za kontrolowanie zmiany kierunku przepływu, który odbywa się za pomocą suwaka, specjalnej płytki rozdzielającej lub grzybka.

Zawory rozdzielające są wykorzystywane w układach sterowania pneumatycznego, w których sprawują funkcje sterujące, regulacyjne i logiczne. Ich głównym zadaniem jest realizacja przemieszczeń czynnika znajdującego się w instalacjach.

To, w jaki sposób rozdzielane są drogi przepływu wewnątrz całego systemu, zależy od wykorzystanej metody sterowania. Wyróżniamy cztery podstawowe metody sterowania zaworami rozdzielającymi:

  • elektromagnetyczne,
  • pneumatyczne,
  • mechaniczne,
  • mieszane.

Zawory rozdzielające dzieli się również pod względem tego, ile dróg przepływu posiadają. Mamy zatem do czynienia z:

  • 2-drogowymi,
  • 3-drogowymi,
  • 4-drogowymi,
  • 5-drogowymi.

W naszej ofercie znajdziesz również przepustnice, zasuwy nożowe, zawory kulowe i wiele innych produktów.